Begränsa skärmtid och användande

I Guardys föräldraapp och webbportal kan du se hur mycket tid ditt barn har spenderat med sina enheter, både totalt och i detalj. Vill du kunna påverka detta?

Det finns två sätt du kan begränsa skärmtid för ditt barn:

  • Efter timmar per dag. Du kan ange hur mycket tid ditt barn får använda en enhet. Exempelvis, inte fler än fyra timmar på en måndag, och inte fler än sex timmar på en söndag.
  • Efter schema. Det går att skapa ett veckoschema för ditt barns enhet och ange under vilka tidsintervall enheten inte får användas. Du kan till exempel förbjuda användning av enheten under veckodagar mellan kl. 09:00 och 13:00.
Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

Kommentarer

Powered by Zendesk