Vad är det för skillnad på en Snabb Scan och en fullständig Scan?

Snabb scan söker igenom alla installerade program (appar). Fullständig scan scannar dessutom innehållet på SD-kort eller annat inbyggt minne, där dina personliga bilder, videor och musik lagras.
Vissa program kan ladda ner en skadlig html-fil, som kan användas för att ta pengar från användaren upprepade gånger. Eftersom filen är nedladdad, kommer den inte hittas av en snabb scan, på grund av att den är placerad på lagringutrymmet.
Om realtidsskydd är PÅ, hittas filen, och om det är AV kommer den att hittas när du utför en fullständig scan.
Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

Kommentarer

Powered by Zendesk