Varför ska jag uppdatera virus databasen

Virusdatabasen måste alltid vara uppdaterad för att du ska ha skydd mot de senaste hoten. Du kan uppdatera virus databasen manuellt genom att klicka "uppdatera virusdatabas" i huvud menyn.
Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

Kommentarer

Powered by Zendesk