Min scan går långsammare nu än tididgare och ibland stannar den mitt i processen, varför händer detta?

Detta orsakas ofta av för lite minnes-kapacitet i din telefon. För att säkerställa detta kan du ta bort applikationer som du inte använder, med fördel kan du använda minneshanteraren i MYAndroid Protection för detta. Om det inte hjälper kontakta support.
Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

Kommentarer

Powered by Zendesk