Begränsa skärmtid och användande

Skärmtid

I Familjeportalens Aktivetssummering kan du se hur mycket tid ditt barn har spenderat med sina enheter, både totalt och i detalj. Vill du kunna påverka detta? T.ex. sätta en maxtid för screen time per dag eller sätta en regel att ingen får surfa under middagstid eller efter 21.00 på kvällarna. Så här gör du...

 

Aktivera användarschema

Med denna funktion kan du begränsa barnets användning av internet eller hela enheten under valda perioder av dagen.

- I Familjeportalen, klicka på barnets profil, sedan filken "Relger", välj "Tidsbegränsningar" och aktivera funktionen "Användarschema"

- Markera/avmarkera de tidsblock du vill begränsa/tillåta:

- Tillåtna tider

 - Blockerade tider

 

Ange daglig tidskvot för internet och/eller användning av hela enheten:

Den här funktionen ger dig möjlighet att sätta dagliga beränsningar för surf på internet eller hela enheten (screen time). 

- I Familjeportalen, klicka på barnets profil, sedan filken "Relger", välj "Tidsbegränsningar" och scrolla ner till funktionen "Tidskvot".

- Välj en veckodag i listan och sedan "Klicka här för att ställa in användningstider" för ge en tidskvot i valfritt antal timmar.

 

Hur vill du begränsa användandet?

När du begränsar användande så kan du välja mellan 3 olika typer av begränsning:

1. Lås navigation: Detta alternativ blockerar åtkomst till internet under den tid som är begränsad. Kan t.ex. användas om man vill att ens barn inte ska kunna surfa och kolla på Youtube under skoltid med ändå ha möjglihet att använda telefonen för att ringa.

2. Lås enheten: Detta alternativ blockerar åtkomst till hela enheten under den tid som är begränsad. 

3. Varna mig: Detta alternativ skickar en varning via email när barnet har nått sin tidsgräns, utan att blockera åtkomst om de fortsätter använda enheten trots att gränsen är nådd. Detta kan t.ex. användas för äldre barn som man vill uppmuntra att ta eget ansvar över sitt användande men samtidigt ha underlag för kommunikation om gränserna överskrids. 

 

Vill du sätta olika begränsningar för barnets olika enheter?

Högst upp till höger på regelsidan för Tidsbegränsningar finns alternativet att slå på "Tidbegränsning per enhet". Funktionen gör det möjligt att sätta olika tidsregler för barnets olika enheter.

 

Applikationsregler 

Den här funktionen hjälper dig att begränsa ditt barns åtkomst eller användande av vissa appar eller program.

Hur gör man för att tillåta eller blocka en applikation?

- I Familjeportalen, klicka på barnets profil, sedan filken "Relger" och välj "Applikationsregler"

- Under "Applikationsregler", aktivera "Aktivitetskontroller". Nu kommer en lista av alla applikationer och program som ditt barn har använt visas (notera att ditt barn måste alltså ha använt en app efter att MYFamily Protection installerats for att den ska dyka upp i listan).

- För att blocka en applikation, dra "Tillåt appliktation"-knappen till NEJ. 

 

- För att tillåta en blockerad applikation, dra "Tillåt applikation"-knappen från NEJ till JA. 

 

Hur sätter man app-specifika tidsbegränsningar?

I listan av barnets applikationer under "Applikationskontroller", klicka på klock-ikonen strax nedanför applikationen för att sätta en tidsbegränsning/veckodag för just den appen.

 

 

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

Kommentarer

Powered by Zendesk