Jeg har problemer med Family Protection for Android

Viktig informasjon

-Regler for nettlesere: Family Protection for Android virker bare med disse to nettleserene: Google Chrome og Android-nettleseren som følger med Android. Hvis Family Protection ikke rapporterer aktivitet på Internett kan det være fordi barnet bruker en annen nettleser (for eksempel Firefox). I dette tilfellet vil vi anbefale å blokkere bruk av andre nettlesere. For å gjøre dette går du til Familieportalen og brukerens profil, og videre til Regler > Applikasjonsregler og blokkere alle andre nettlesere der.

 

- Incognitomodus: Vær klar over at vår tjeneste som blokkerer incognitomodus fortsatt er på det eksperimentelle stadiet. På Android, når Incognitomodus er aktivert vil det ikke gi Family Protection noen mulighet til å oppdage hva som skjer. For å omgå dette problemet vil Family Protection se på nettleserens aktivitetsstatus og sammenligne dem med logger/spor som skulle vært lagret ved normal bruk av Internett. Hvis vi oppdager mønstre av aktivitet i nettleseren, men som ikke genererer logger eller andre spor vil vår incognitodetektorteknologi avgjøre om den vil blokkere bruk av nettleseren eller ikke. Denne teknologien vil kunne ta noen minutter på å reagere, det er ingen eksakt måte vite dette på siden det er mange variabler i bruk. Det må først være noe vanlig nettaktivitet på enheten for at Family Protection skal ha mulighet til å oppdage at det er aktivitet på denne nettverksnivået. Finn ut mer om blokkering av incognito på Android med Family Protection og hvordan du kan sette dette opp i "Hvordan virker dette?"-seksjonen.

 

- Tidsbegrensninger: På Android vil "lukk navigering"-alternativet blokkere bruk av nettlesere og bruk av applikasjoner som bruker Internett (slik som Facebook, Instagram, Whatsapp). Ved å benytte "Lås enhet"-alternativet vil hele enheten bli låst, men brukeren vil ha muligheten til å ringe etter hjelp (110, 112 og 113), pålitelige kontakter som er listet under Regler > Panikknapp, eller den passordbeskyttede Family Protection-applikasjonen.

 

- Applikasjonsregler: Det er verdt å merke seg at applikasjoner vil vises i din Familieportal under Applikasjonsregler kun etter at de har blitt lastet ned, installert og blitt brukt minst en gang av brukeren. Du kan deretter åpne applikasjonskontroller, godkjenne eller blokkere applikasjoner og sette tidsbegrensninger for hver enkelt applikasjon ved å klikke på det lille klokkeikonet ved siden av applikasjonen du vil sette begrensninger for.

 

- Samtaler og SMS: Vær klar over at Family Protection ikke gir deg muligheten til å lese innholdet i private meldinger. Den vil bare rapportere om når en melding ble sendt eller mottatt og kontaktinformasjonen. For mer informasjon om hvordan man setter opp overvåkning av samtaler og SMS på Android, gå til "Hvordan virker det?"-seksjonen i denne FAQen.

 

- Lokaliseringsdata: gå til "Hvordan virker det?"-seksjonen i denne FAQen.

 

- Panikknapp: gå til "Hvordan virker det?"-seksjonen i denne FAQen.

 

- Gjem Family Protection: For å gjemme Family Protection på Android, gå til din Familieportal og trykk på Innstillinger > Enheter. Velg Redigere enhet-alternativet og huk av for "Gjem Family Protection"-valget. Så kan du fjerne ikonet fra home page på den enheten ved å trykke på ikonet til en søppelbøtte dukker opp i nedre del av skjermen og dra ikonet dit. Vit at Family Protection fortsatt synes på listen over applikasjoner som kjører på telefonen.

 

- Multi-bruker-støtte: Family Protection støtter ikke flere brukere på Android-enheter. Det er derimot mulig, avhengig av enhet, at du kan laste ned og installere en kopi av Family Protection for hver bruker du vil beskytte.

 

Problemløsing

- Vær sikker på at du har installert Family Protection for Android riktig. Gå til "Hvordan Installere"-seksjonen i denne FAQen for steg-for-steg instruksjoner for hvordan du legger inn Family Protection på Android.

- Vær sikker på at du bruker den nyeste versjonen av Family Protection som er tilgjengelig fra Google Play Store. For å være sikker på dette går du til Google Play Store og søker etter Family Protection. Klikk på Family Protection og på "Oppdatere".

- Vær sikker på at du bruker den siste versjonen av Android Operativsystem.

- Vær sikker på at du bruker den siste versjonen av din nettleser (Google Chrome eller den Android nettleseren som medfølger) som er tilgjengelig.

- For å forhindre barna i å omgå Family Protection sin beskyttelse, for eksempel ved å endre dato og klokkeslett på enheten anbefaler vi å sette opp passende restriksjoner. For å gjøre dette under installasjonen, vær sikker på at du aktiverer Family Protection som "enhetsadministrator". Så kan du modifisere Family Protection sine innstillinger på enheten, klikk på Family Protection applikasjonen, så på "konfigurere denne enheten" og så på Enhetsinnstillinger. Trykk "PÅ" på den første Family Protection innstillingen på toppen for "Beskytte Androidinnstillinger."

- Hvis du har problemer med å aktivere Sosial overvåkning, prøv de følgende stegene: Ta i bruk Android-enheten, åpne Familieportalen derfra. For brukeren det gjelder, skru Sosial Overvåkning AV og så PÅ igjen. Dette burde automatisk gjøre at Facebook åpnes. Besøk så www.facebook.com og logg inn på Facebook som ditt barn, eller vent på at de logger inn på www.facebook.com for første gang.

 

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse

Kommentarer

Levert av Zendesk